Soru & Cevap

Ceza hukuku nedir?

Suç adı verilen toplum düzenini bozucu insan davranışı ve buna uygulanacak yaptırımları belirleyen hukuk kuralların bütününü ifade eder.

Türk Ceza Kanunu nedir?

5237 sayılı kanun numarası ile istisnalar hariç 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Birinci Kitap Genel  Hükümler (m .1-75) “genel kısım” da denir.Burada bütün suç ve cezalar için geçerli genel ilkeler yer alır.İkinci kitap suçları kapsamaktadır.(m.76-345)suçlar ve bunların karşılığı olarak verilen cezalar  “”özel kısmı” meydana getirir.

Ceza Muhakemesi Hukuku nedir?

İddia, savunma ve yargılama niteliğindeki bir dizi faaliyete ceza muhakemesi ,bununla ilgilenen hukuk dalında Ceza Muhakemesi Hukuku denir.5271 sayılı yasada düzenlenmiştir.

İnfaz Hukuku nedir?

Ceza mahkemelerince verilen ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişin kesinleşmiş kararların yerine getirilmesine ilişkin esasları gösteren bağımsız bir hukuk dalıdır.

Türk infaz hukukunun esasları “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun”(CGTİHK) bu kanunda düzenlenmektedir.